Історія кафедри фізики

Курс фізики є базою для подальшого вивчення практично усіх технічних дисциплін, тому він вивчається студентами із самого моменту заснування нашого університету. У 20-ті роки, коли НУК був ще Миколаївським індустріальним технікумом, фізику вів лише один викладач – Вишеславський Микола Дмитрович (загальна кількість студентів на той час складала кілька сотень, тому 5 пар фізики на тиждень було достатньо для всіх).

Саму ж кафедру фізики було організовано тільки у 1932 році і її завідувачем став старший викладач Валецький А.Н., який керував до 1941р. В подальшому кафедрою завідували к.ф.-м.н., доц. Крилов К.С. (з 1941р. до 1943р.), ст. викл. Каплун А.Л. (з 1944р. до 1951р.), к.ф.-м.н., доц. Кулькін К.І. (з 1951р. до 1957р.), к.ф.-м.н., доц. Прогрущенко О.В. (з 1957р. до 1963 р.), к.ф.-м.н., доц. Божко І.І. (з 1963р. до 1965р.), к.т.н., доц. Бандура В.М. (з 1965р. до 1974р.), к.т.н., доц. Грипіч М.Г. (з 1974р. до 1990р.). З 1990 року по теперішній час кафедрою керує д.т.н., проф. Мочалов О.О.

У 1936 р. до складу кафедри був долучений кабінет фізики, який вів свою історію ще від колишнього середнього механіко-технічного училища (на базі якого і було створено індустріальний технікум). До речі, саме у цьому кабінеті ще в дореволюційні часи викладав фізику наш відомий співвітчизник В.В. Рюмін – активний популяризатор фізики і науки в цілому. Він був автором біля тисячі статей, видавав журнали «Физик-Любитель», «Электричество и жизнь», його ім’ям названа вулиця міста Миколаєва.

У 1940 році на кафедрі було більше 1200 фізичних приладів та апаратів. В кабінеті фізики проводилися лабораторні заняття, але наукова діяльність тоді ще не велась.

У тяжкі воєнні роки інститут було евакуйовано до м. Пржевальська і прийнято рішення об’єднати кафедри фізики, математики та теоретичної механіки. Завідувачем об’єднаної кафедри став видатний діяч нашого інституту Є.Г. Серебряков. Кандидат технічних наук, видатний інженер, в різні роки він двічі керував нашим ВНЗ. Цікаво, що Є.Г. Серебряков єдиний із педагогів тих років вів лекції українською мовою.

Після повернення з евакуації до Миколаєва фізичну лабораторію було відновлено в 1946 р. силами викладачів, студентів, всього колективу інституту.

У 1951 році, з приходом на кафедру Прогрущенко А.В., було відкрито аспірантуру за спеціальністю "Фізика твердого тіла", 2 аспіранта підготували і захистили кандидатські дисертації.

З 1965 р. в інституті створюється наукова оптична лабораторія по вивченню напруженого стану пластинчатих елементів суднового корпусу. Члени кафедри приймали активну участь в її становленні. Згодом ця лабораторія переросла в лабораторію голографічної інтерферометрії, в якій виконано фундаментальні дослідження в області вібрації.

У 1966 році було відкрито новий корпус на проспекті Леніна, до якого і переїжджає кафедра фізики з усіма лабораторіями та кабінетами. З 1964 по 1981 р.р. фізику в МКІ викладає всесвітньо відомий професор Г. К. Цимерман. Головна область його інтересів – астрономія, саме він створив меридіанний круг для вивчення руху небесних тіл. З приходом у 1974 р. на кафедру к.т.н., доц. Грипіча М.Г. було повністю поновлено обладнання лабораторії механіки.

Після введення в експлуатацію будівель головного корпусу МКІ кафедра фізики переїжджає до блоку В, де і працює до теперішнього часу. З 1990 року до сьогоднішнього дня завідувачем кафедри фізики працює Мочалов О.О., доктор технічних наук, професор. За роки своєї роботи проф. Мочалов О.О. створив власну наукову школу з питань фізики процесів тепло- та масоперенесення та фізики твердого тіла. На базі цих фундаментальних досліджень одержані 11 патентів і авторських свідоцтв. Під керівництвом проф. Мочалова О.О. захистилися 4 кандидати наук, троє з яких працюють на кафедрі фізики на посадах доцентів (Ушкац М.В., Коваль С.С., Гайша О.О.).

На сьогоднішній день до складу кафедри фізики входять сім навчальних спеціалізованих фізичних лабораторій: лабораторія механіки, лабораторія молекулярної фізики, лабораторія електрики та електромагнетизму, лабораторія коливань та хвиль, лабораторія оптики, лабораторія атомної фізики, лабораторія навчально–дослідницької роботи студентів.  На кафедрі працює 1 професор, д.т.н., завідувач кафедри Мочалов О.О., 4 доценти: кандидати наук Ушкац М.В., Буруніна Ж.Ю., Коваль С.С., Гайша О.О., ст. викл. Кулік А.Д., викладачі Коваль Н.І., Шенкевич В.М., Ткаченко Т.О., Стратієнко Л.І., Титюченко Л.І., Кондратенко В.В., Бойко О.П., Шаповал Н.О., Євфимко К.Д., завідувачі лабораторій та лаборанти Горбенко В.Г., Павлін Є.А., Козлов Г.І.