УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Тема 1. Поняття та види управління персоналом .

Предмет і структура науки управління. Поняття управління. Види управління.

Тема 2. Функції, методи и форми управління.

Визначення функцій прогнозування, програмування, планування, регулювання, координації і контролю. Роль кожної з функцій при формуванні колективу працівників, задачі управління на кожному етапі діяльності персоналу. Примусові методи управління. Методи переконання та сфери її використання. Безпосередня і опосередкована форми управління.

Тема 3. Основні принципи управління персоналом .

Принципи: об'єктивності, відповідності, оптимальності, конкретності, ефективності, основної ланки, повної і правдивої інформації, ієрархічності, законності, колективності та єдиноначальності . Поняття принципів контролю, врахування потреб і інтересів людей, індивідуальної і колективної відповідальності, прогнозування, випереджаючого розвитку теорії стосовно практики.

Тема 4. Адаптація персоналу.

Поняття і види адаптації персоналу. Етапи адаптації персоналу. Управління адаптацією.

Тема 5. Оцінка персоналу .

Основна ціль і завдання оцінювання персоналу. Принципи та процедури проведення оцінки персоналу. Класифікація методів оцінки персоналу.

Тема 6. Резерв кадрів і атестація персоналу .

Принципи і методи роботи з резервом. Джерела резерву керівних кадрів. Основні форми підготовки резерву кадрів Поняття та види атестації персоналу. Об'єкти та показники атестації.