Теплоенергетика

Навчально-методичні матеріали в допомогу студентам заочної форми навчання з напряму «Теплоенергетика».

Матеріали розроблені викладачами відповідних кафедр, відділом дистанційної освіти та лабораторією дистанційного навчання ІЗДО НУК

  ІІ курс 

Вища математик

Економічна теорія

Іноземна мова

Матеріалознавство та ТКМ

Метрологія та стандартизація

Нарисна геометрія

Основи соціології

Політологія

Українська мова

Управління персоналом

Фізика

Філософія

  ІІІ курс 

Вища математика

Вступ в обчислювальну математику

Вступ до спеціальності

Гідромеханіка і газова динаміка

Іноземна мова

Маркетинг

Опір матеріалів

Основи інформаційних технологій та програмування

Основи конструювання деталей машин

Теоретична механіка

Технічна термодинаміка

Фізика

Хімія

  ІV курс 

Безпека життєдіяльності

Вища математика

Електротехніка та основи електроніки

Енергетичні ядерні реактори

Комунальне господарство населених місць

Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ

Методи утилізації промислових та комунальних відходів

Нагнітачі

Обробка технологічних рідин та стічних вод

Основи винахідництва та патентознавства

Основи екології

Основи психології

Паливо та паливопідготовка

Теплові двигуни

Тепломасообмін

Теплотехнічні вимірювання та прилади

Теплотехнологічні процеси та установки

Топки та котельні установки ТЕС, промислові підприємства та АЕС

Фізика

  V курс 

Вторинні енергоресурси та енергозбереження

Джерела та системи теплопостачання промислових та комунальних об’єктів

Електрична частина ТЕС і АЕС

Електропостачання промислових та комунальних об’єктів

Нетрадиційні джерела енергії

Основи автоматизації об’єктів теплоенергетики

Основи технології енергомашинобудування

Системи комп’ютерного проектування

Системи розподілу енергоносіїв та їх мережі

Теплові і атомні електростанції і установки