Теорія електроприводу

У дисципліні „Теорія електроприводу” студенти отримують навики вирішення задач проектування та дослідження сучасних автоматизованих електроприводів.

Мета і завдання дисципліни

Опанування об'ємом загальних питань з теорії і практичних розрахунків автоматизованого електроприводу, яким повинен володіти бакалавр з електромеханіки.

У процесі навчання студентів на перший план висуваються задачі вивчення фізичних властивостей механічної і електромеханічної частин електроприводу і його статичних і динамічних характеристик, вивчаються властивості розімкнених е лектромеханічних систем як об'єктів управління з жорсткими і пружними зв'язками, а також набуваються навики розрахунку перехідних процесів, розглядаються питання регулювання струму , моменту, швидкості і положень в розімкнених і замкнених е лектромеханічних системах, вивчаються питання енергетики електроприводу, а також його проектування.

Опис

Механіка електропривода. Електромеханічні особливості двигунів постійного і змінного струму. Способи регулювання координат електроприводу. Основні методи аналізу і синтезу електромеханічних систем автоматичного регулювання. Розрахунок електромеханічних і механічних характеристик двигунів постійного і змінного струму. Визначення параметрів необхідного режиму роботи електроприводу. Розрахунок схем пуску і гальмування приводу. Фізичні властивості механічної частини електроприводу і його характеристик. Електромеханічні системи з жорсткими і гнучкими зв'язками як об'єкти управління. Регулювання струму, моменту, швидкості і положень в розімкнених і замкнених електромеханічних системах. Енергетичнi характеристики електропривода та способи розрахунку потужностi і вибору його силових елементiв.