Спеціальні електроприводи і автоматизовані технологічні комплекси

Дисципліна «Спеціальні електроприводи і автоматизовані технологічні комплекси» є однією з вибіркових навчальних дисциплін в підготовці фахівців за спеціальністю 8.092.203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. Вона вивчає напрям прикладної науки і галузі техніки - спеціальні електроприводи і автоматизовані технологічні комплекси, що забезпечують ефективне управління і регулювання технологічних процесів.

Вивчення цієї дисципліни базується на знаннях, отриманих під час засвоєння курсів “Теорія автоматичного управління”, “Системи програмного управління”, “Теоретичні основи електротехніки”, “Електроніка та мікросхемотехніка”, “Моделювання електромеханічних систем”, “Теорія електропривода”, “Системи управління електроприводами”. В свою чергу, дисципліна «Спеціальні електроприводи і автоматизовані технологічні комплекси» становить базу для подальшого оволодіння матеріалом з дисциплін “Автоматизація промислових установок”.

Найбільшим сектором в промислових технологічних комплексах є цифровой електропривод, бурхливий розвиток якого за останні роки пов'язаний із розвитком мікрокомп'ютерних систем управління, силової та інформаційної електроніки.

Мета і завдання дисципліни

Метою курсу є здатність студентів до вирішення типових задач діяльності у сфері експлуатації спеціальних електроприводів і автоматизованих технологічних комплексів, схем та аналізу характеристик спеціальних автоматизованих електроприводів, що базується на знанні фізичних принципів роботи та особливостей електромеханічних систем, методів аналізу динамічних характеристик систем управління та принципів дії.

Оволодіння матеріалом курсу дозволить майбутньому спеціалісту вирішувати широке коло питань проектування, аналізу та експлуатації автоматизованних технологічних комплексів.

По закінченню вивчення дисципліни студенти повинні

знати : призначення і принципи побудови систем автоматичного управління спеціалізованими електроприводами та автоматизованих технологічних комплексів, їх динамічні свойства та характеристики; типи зворотних зв'язків та типи керуючих пристроїв; принципи побудови та дії найважливіших промислових схем, сучасний стан та перспективи розвитку автоматизованих технологічних комплексів, які будуються на базі верстатів з ЧПУ.

вміти: розробляти функціональні та структурні схеми систем автоматичного управління спеціальними електроприводами; визначати якісні характеристики систем та процесів автоматичного управління в технологічних комплексах.

 

ПРОГРАМА КУРСУ

Вступ. Загальна характеристика спеціальних електроприводів та технологічних комплексів.

Розділ 1. Цифрові електроприводи з напівпровідниковими перетворювачами.

Тема 1.1. Функциональні структури цифрових ЕП

•  Класифікація ЦЕП

1.1.2. Приклади побудови ЦЕП.

Тема 1.2. Пристрої ЦЕП

1.2.1. Транзисторні і тиристорні перетворювачи

1.2.2. Підсилювачильні та переворюючи пристрої;

1.2.3. Датчики ЦЕП.

Тема 1.3. Структурні схеми та корегуючи пристрої ЦЕП.

•  Структурні схеми ЦЕП

1.3.2. Типи цифрових корегуючих пристроїв.

Тема 1.4. Синтез ЦЕП за допомогою логарифмічних частотних характеристик.

Тема 1.5. Динамічні якості і аналіз точності ЦЕП.

Розділ 2. Електроприводи верстатів з ЧПУ .

Тема 2.1. Системи управління електроприводами верстатів з ЧПУ .

2.1.1. Електроприводи верстатів з ЧПУ в гнучкій виробничій системі и вимоги до них.

2.1.2. Сучасний стан і тенденції розвитку електроприводів з мікропроцесорним управлінням.

2.1.3. Структури ЕП з мікропроцесорним управлінням.

Тема 2.2. Математичний опис і синтез регуляторів мікропроцесорних електроприводів верстатів з ЧПУ.

2.2.1. Динамічні моделі незмінної частини ЕП

2.2.2.Синтез цифрових регуляторів ЕП.

Тема 2.3. Мікропроцесорні спеціалізовані обчислювальні пристрої для управління ЕП.

2.3.1. Загальні питання проектування МП-систем управління ЕП.

2.3.2. Модулі управління на основі МП - комплектів.