Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів

Мета і завдання дисципліни

Мета – оволодіння основами теорії силових перетворювачів автоматизованого електроприводу (СПАЕП), принципами побудови та проектування систем живлення двигунів постійного та змінного струму.

Завдання – вивчення типів і особливостей силових напівпровідникових перетворювачів з метою проектування, дослідження, налагоджування і експлуатації. Для цього студент повинен знати і уміти використати електроприводи, електричні машини, промислову електроніку, мікропроцесорні і перетворювальні пристрої , електричні апарати, вимірювальну і обчислювальну техніку, а також вільно володіти математичними методами аналізу напівпровідникових перетворювальних пристроїв. Дисципліна охоплює питання з основ теорії напівпровідникових перетворювачів і вивчення електромагнітних процесів при їх роботі на різні навантаження.

Опис.

Основні способи одержання електричної енергії; найважливіші параметри електричної енергії і способів їх перетворення; основні типи силових електронних ключів, їх параметрів і характеристик; принципи дії найважливіших схем перетворювачів, ведених мережею (випрямлячі, інвертори, регулятори змінної напруги, перетворювачі частоти); основні типи фільтрів і стабілізаторів; принцип імпульсного регулювання постійної і змінної напруги; принцип дії і основні типи автономних інверторів; особливості роботи перетворювачів при їх послідовному і паралельному з'єднанні; призначення і принципи побудови систем керування перетворювачів. Розрахунки параметрів і характеристик силових електронних ключів; вибір схем перетворювача при заданих параметрах джерела живлення і навантаження; розрахунки основних параметрів і характеристик перетворювачів; вибір структурної схеми системи керування перетворювача; вибір типу перетворювача, що випускається серійно, при заданих вимогах до параметрів електричної енергії.