Мікропроцесорні пристрої

Дисципліну „Мікропроцесорні пристрої” студенти вивчають на основі знань, що отримані після засвоєння дисципліни “Електроніка і мікросхемотехніка”.

Мета і завдання дисципліни

Метою є навчання студентів основам мікропроцесорної техніки для будування систем цифрової обробки інформації та систем програмного управління технологічним обладнанням на базі стандартних промислових мікро процесів та мікро контролерів.

Завдання – отримання необхідних знань типових систем програмного управління, різновиди цифро-аналогових перетворювачей та принципи їх дії, параметри та властивості а також галузі використання.

Опис.

Основні принципи побудови і функціонування мікропроцесорних систем; основи проектування процесорних модулів, систем пам'яті, інтерфейсів вводу-виводу інформації, систем переривань, таймерів; системи команд мікропроцесорів; особливості однокристальних мікро-ЕОМ; основні засоби розробки та відлагодження програмного забезпечення; особливості роботи мікропроцесорних систем управління промисловими приладами, як інформативними так і силовими.

Вибір мікропроцесорної серії для заданих задач управління; розподіл задач управління між апаратною частиною та програмним забезпеченням; вибір структурної схеми мікропроцесорної системи. Розробка програм на асемблері; відлагоджування програм з допомогою програмних чи апаратних засобів.