Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв

Методологічну основу дисципліни “Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв” складають загально-теоретичні та загально-технічні дисципліни за фахом. Практично завдання дисципліни складається з основ досвіду експлуатації на підприємствах машинобудування та суднобудування.

Відповідно до цього викладання дисципліни повинно забезпечити оволодіння студентами, які відображають головні властивості промислових установок і систем з приладами автоматизації.

Викладання дисципліни складається з двох частин:

Склад промислових установок і систем, техніки безпеки, структури та призначення окремих пристроїв, які забезпечують їх працездатність.
Склад, структура та принцип дії пристроїв управління.
В першу чергу, вивченню підлягають питання побудови систем електронного та мікропроцесорного управління. При цьому велика увага повинна бути спрямована на вивчання питань профілактики, налагодження і експлуатації.

Дисципліна “Експлуатація і налагодження промислового обладнання” вивчається після курсів керуючи диференціальні приводні системи, роботизовані технічні комплекси, теорія електропривода.

Із дисципліни “Керуючи диференціальні приводні системи” у “Експлуатації і налагодженні промислового обладнання” використовуються:   математичні моделі автоматичних систем; синтез керування електроприводами; вибір засобів автоматизації; особливості автоматизації об ` єктів керування; розробка та зображення об ` єктів керування.

Із дисципліни “Роботизовані технологічні комплекси”: основні принципи і закони управління, які реалізовані в приводах роботів; склад та розробка систем програмного керування.

Із дисципліни “Теорія електроприводу”: електромеханічні і механічні статичні характеристики електричних двигунів; розробка схем систем керування; зображення схем систем керування в складі конструкторських документів.

Мета і завдання дисципліни

Мета вивчення дисципліни – служити основою при вивченні основ профілактики, обслуговування і ремонту промислового обладнання з метою забезпечення його працездатності.

Завдання дисципліни – забезпечення взаємозв ` язку між теоретичними дисциплінами за фахом та їх практичного прикладання.

Для досягнення цього викладаються:

функціональний склад і принцип дії промислових установок і систем різного призначення;
опис і вивчення їх властивостей та особливостей щодо вимог експлуатації;
методи профілактики і налагодження виконавчих пристроїв;
методи профілактики і обслуговування приладів та систем управління;
особливості налагодження і ремонту приладів промислової та мікропроцесорної техніки;
практичні заходи забезпечення працездатності установок і обладнання.

Після вивчення дисципліни студент повинен:

знати – класифікацію, побудову і принцип дії різноманітних промислових систем, вимоги щодо технічних та технологічних властивостей відповідно з держстандартами в машинобудуванні та суднобудуванні, технологію та практичні навики налагодження промислового обладнання.

уміти – визначати можливі несправності в системах керування і електроприводів промислового обладнання і вміти ці несправності устранять.

мати уяву – про перспективи розвитку промислового обладнання.