Комунальне господарство населених місць

Комунальне господарство відіграє значну роль у формуванні сталого розвитку суспільства. Проблеми комунального господарства відбиті у рішеннях Ріо-92 і мають значний вплив на рівень життя людей і їх здоров'я. Праця інженера пов'язана з проектуванням і експлуатацією обладнання комунального господарства і значно впливає на комфортність життя людей і навколишнє середовище. Тому уявляється, що ця дисципліна дуже важлива у підготовці фахівців-інженерів, формуванні їх знань і світогляду.

Вивчення дисципліни базується на знаннях одержаних студентами при вивченні наступних спеціальних дисциплін: “Вища математика”, “Фізика”, “Гідрогазодинаміка”.

Елементи дисципліни частково пов'язані з початковими поняттями економіки та менеджменту. В лекціях ці основи викладаються додатково.

Для більш глибокого вивчення курсу корисні знання з іноземної (англійської) мови.

Мета вивчення дисципліни полягає у необхідності закладення у підсвідомість студентів поняття стійкого розвитку населених міст як єдиного шляху майбутнього розвитку суспільства, наданні студенту знання про роботу споруд і пристроїв комунального господарства .

Завдання дисципліни – ознайомити студентів ·з сучасними підходами до управління такими напрямами комунального господарства як система організації потоків комунальних відходів, водо - та теплопостачання, міський комунальний транспорт. Студент ознайомиться з технологіями, конструкціями, спорудами, мережами і пристроями комунального господарства. Отримані знання нададуть студентам змогу відокремити сучасні технології комунального господарства від старих, непридатних для впровадження сьогодні і в майбутньому. Студент зможе розставити пріоритети при виборі рішень в комунальних проблемах, визначити основні елементи, конструкції, технології, на які треба звертати увагу.

Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати – класифікацію та норми накопичення відходів з точки зору типу, наявності та виду обмежень тощо; основні, найбільш ефективні методи утилізації та уникнення відходів; особливості та методи знешкодження та переробки ТПВ.

Вміти – правильно формулювати та класифікувати управління відходами; вибирати методи уникнення та мінімізації ТПВ; виконувати аналіз отриманих результатів.

Мати уявлення – про значення та області застосування даної дисципліни.