Керівництво

Директор інституту заочної та дистанційної освіти.

Доктор технічних наук, професор МОЧАЛОВ Олександр Олександрович, завідувач кафедрою фізики

О.О.Мочалов розпочав свою трудову діяльність в 1959 році. Після закінчення Миколаївського кораблебудівного інституту працював майстром на Чорноморському заводі, а в 1962 році був переведений до Миколаївського кораблебудівного інституту, де працював інженером, а потім старшим інженером науково-дослідного сектору. В 1972 році він закінчив аспірантуру при кафедрі автоматики Миколаївського кораблебудівного інституту

В 1974 році О.О. Мочалов захистив кандидатську дисертацію, а в 1986 році йому присвоєно вчене звання доцента. В 1990 році О.О.Мочалов захистив докторську дисертацію у спеціалізованій раді Київського інституту технічної теплофізики за спеціальністю“Теплофізика та молекулярна фізика”. В 1992 році колектив кафедри фізики обрав О.О.Мочалова завідувачем кафедри фізики Миколаївського кораблебудівного інституту. У 1994 році О.О.Мочалову рішенням колегії Міністерства освіти України присвоєно вчене звання професора.

Доктор технічних наук, професор Мочалов О.О. – вчений, здатний вирішувати складні наукові питання. Він займається науково-дослідницькою та науково-методичною роботою, ним створена школа математичного моделювання фізичних процесів, що протікають у різних енергетичних приладах та технологічному обладнанні: під час процесу кристалізації багатокомпонентних сплавів на установках безперервної розливки сталі, процесів, що протікають при взаємодії лазерного випромінювання з суцільними середовищами в неоднорідних магнітнихполях, а також математичне моделювання процесів, що протікають вплазмотронах та плазменних струменях під час плазменного напилення порошкових матеріалів. На базі цих фундаментальних досліджень одержані патенти і авторські свідоцтва.

О.О. Мочалов приділяє велику увагу підбору науково-педагогічних кадрів, зростанню їх професійного рівня, заохочує і стимулює творчу ініціативу професорсько-викладацького складу. При кафедрі фізики працюєаспірантура з теплофізики. Під керівництвом О.О.Мочалова захищені 3 докторські та 6 кандидатських дисертацій.

За час роботи в університеті О.О.Мочалов показав себе висококваліфікованим викладачем, плідним науковцем, ініціативним керівником, хорошим організатором, який впроваджує нові ідеї у вищій освіті в Україні. О.О.Мочалов є членом науково-методичної ради Національного університету кораблебудування. За період наукової діяльності він є автором більш ніж 163 наукових робіт, 3 патентів та 9 авторських свідоцтв. Виконав більше 20 науково-дослідних робіт в якості наукового керівника

В 2000 році під його керівництвом було організовано Інститут заочної тадистанційної освіти. З урахуванням проблем регіону, відкрито чотири центри дистанційної освіти (м. Київ, м. Южноукраїнськ, м. Токмак, м.Ялта). Сучасне науково-методичне забезпечення навчального процесу в Інституті заочної та дистанційної освіти сприяє високому рівню професійної підготовки випускників, скороченню часу адаптації їх на виробництві. В Інституті заочної та дистанційної освіти ведуться роботи по створенню електронних навчальних програм та підручників, віртуальних лабораторних робіт з курсу фізики.Заступник директора з дистанційного навчання та наукової роботи

ГАЙША Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, доцент.

Працює на кафедрі фізики НУК з 2002 року. У 2004-2007 роках навчався в аспірантурі за спеціальністю "Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика". У 2008 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Є переможцем численних професійних конкурсів та змагань (лауреат Міжнародного академічного рейтингу популярності "Золота фортуна"-2003 у номінації "Освіта", переможець Всеукраїнського конкурсу "Кращий винахід" у 2006 та 2010 роках, стипендіат Кабінету Міністрів України, тощо). Автор біля 90 наукових робіт, 6 патентів України, 2 навчальних посібників. Проблемами дистанційної освіти займається з 2006 року.

Робоча адреса: м.Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, 9, кімн. 531

Контактний телефон – (0512) 39-73-75.

 


Заступник директора з заочного навчання та науково-методичної роботи

КОВАЛЬ Сергій Станіславович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Контактна адреса: м.Миколаїв, пр. Героїв Сталінграду, 9. кімн. 337-а

Контактний телефон - (0512) 39-73-55,
факс - (0512) 42-19-48.

 

 

 Відповідальний за організаційно-педагогічну роботу та розвиток

КРЕМСАЛ Віталій Юхимович, кандидат технічних наук, доцент, відмінник освіти України.