Кафедра філософії та культурології

1. Перелік викладачів із зазначенням наукових ступенів, вчених звань, почесних звань, нагород та ін.:

1) Кисляков Володимир Павлович – кандидат філософських наук, доцент, професор НУК, зав.каф., нагороджений Почесною грамотою МОНУ;

2) Квачов Анатолій Пилипович - кандидат філософських наук, доцент, доцент;

3) Щукін Євген Олександрович - кандидат філософських наук, доцент, доцент;

4) Соболь Петро Петрович – доцент НУК;

5) Патлайчук Оксана Віталіївна - кандидат філософських наук, доцент, доцент;

6) Дрожанова Оксана Миколаївна - кандидат соціологічних наук, доцент, доцент;

7) Таганов Олег Миколайович – кандидат мистецтвознавства, доцент НУК;

8) Ступак Ольга Петрівна – викладач.

2. Перелік співробітників:

1) Макарчук Оксана Миколаївна – за.каб.;

2) Ліпіна Тетяна Валеріївна – фахівець.

3. Перелік дисциплін які читаються кафедрою:

1) Філософія;

2) Філософські засади сталого розвитку;

3) Філософські проблеми наукового пізнання;

4) Філософія господарства;

5) Історія української культури;

6) Культурологія;

7) Логіка;

8) Етика.

4. Перелік наукової та методичної літератури, виданої за останній період:

Навчальні посібники з грифом МОНУ

1. Патлайчук О.В., Шамес Й.А. Філософія для юристів Навчальний посібник. – Миколаїв: Дизайн та поліграфія. 2008. – 302с.

(лист №1.4/18-Г-899 від 08.06.2007)

2. Вступ до філософії науки : навчальний посібник / В. П. Кисляков, О. М. Дрожанова, О. П. Ступак ; за наук. ред. О. М. Дубового. – Миколаїв : Видавництво НУК, 2011. – 125 с.

Навчальні посібники

1. Кисляков В.П., Макарчук О.М. Навчальний посібник з курсу філософії для аспірантів та здобувачів. Миколаїв НУК, 2007. – 40с.

2. Щукін Є.О., Патлайчук О.В., Чугуєва І.Є. Основні напрями сучасної філософії: феноменологія, психоаналіз, екзистенціалізм, герменевтика, структуралізм, пост структуралізм. Навчальний посібник. Миколаїв: НУК, 2009. – 116с.

3. Соболь П.П. Курс лекцій з етики та естетики. Частина 1. Навчальний посібник. – Миколаїв: НУК, 2008. – 80с.

4. Ступак О.П. Українська філософія кінця XIX - початку  XX ст. Збірка лекцій з історії української філософії. Миколаїв: УДМТУ, 2000. – 59с.

Методичні вказівки

1. Ліпіна Т.В.  Методичні вказівки до курсу «Релігієзнавство». Миколаїв: НУК. – 2005. – 36с.

2. Квачов А.П. Методичні вказівки до курсу «Логіка». Миколаїв: НУК. – 2005. – 34с.

3. Соболь П.П., Дрожанова О.М. Методичні вказівки та плани семінарських занять з філософії. – Миколаїв: НУК. – 2003. – 45с.

4. Соболь П.П. Методичні вказівки до курсу «Філософські проблеми наукового пізнання». -  Миколаїв: НУК. – 2006. – 43с.

5. Щукін Є.О., Патлайчук О.В., Дрожанова О.М.  Методичні вказівки для проведення занять з курсу «Філософії» (1-й навчальний модуль). – Миколаїв: НУК, - 2007. - 36с.

6. Щукін Є.О., Патлайчук О.В., Дрожанова О.М.  Методичні вказівки для проведення занять з курсу «Філософії» (2-й та 3-й навчальні модулі). – Миколаїв: НУК, - 2008. - 44с.

7. Ступак О.П. Методика виконання письмових робіт. Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: МДУ, -  2006. – 54с.

8. Ступак О.П. Письмові роботи в вищих навчальних закладах. Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: МДУ, - 2006. – 57с.