Кафедра фізики

До складу кафедри фізики входять: лабораторія механіки, лабораторія молекулярної фізики, лабораторія електрики та електромагнетизму, лабораторія коливань та хвиль, лабораторія оптики, лабораторія атомної фізики, лабораторія навчально-дослідницької роботи студентів.

На кафедрі працює професор, д.т.н., завідувач кафедри Мочалов О.О., 5 доцентів: кандидати наук Ушкац М.В., Буруніна Ж.Ю., Коваль С.С., Гайша О.О., Шаповал Н.О., викладачі Шенкевич В.М., Ткаченко Т.О., Бойко О.П., Євфимко К.Д., завідувачі лабораторій та лаборанти Горбенко В.Г., Павлін Є.А.,  Козлов Г.І., Павлін В.Є., Кондратенко В.В.

Співробітники кафедри під керівництвом прфесора Мочалова О.О. займаються вирішенням проблем моделювання процесів в галузі теплофізики, твердого тіла, фізики мікроструктур та різноманітних процесів в техніці. На кафедрі захищено 7 кандидатських та 1 докторська дисертація.

До наукової роботи на кафедрі також залучаються талановиті студенти, які разом із співробітниками кафедри приймаюсь участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях і семінарах, публікуються у наукових виданнях.

Кафедра разом із Радою молодих науковців НУК проводить всеукраїнський форум молодих науковців «Макаровські читання».