Загальна інформація

На виконання Закону України "Про вищу освіту", Програми розвитку системи дистанційного навчання, затвердженої Кабінетом Міністрів України, Загальнодержавної програми "Електронна Україна" на 2005 - 2012 роки, "Положення про дистанційне навчання", затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України, Рішення колегії Міністерства освіти і науки України "Про стан і перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні" та згідно плану розвитку дистанційної освіти в НУК на 2000-2015 р.р. в грудні 2006 року була створена Лабораторія дистанційного навчання ІЗДО.

Практична реалізація моделей, принципів та ідей відкритої освіти можлива лише за умови широкого впровадження в сучасну освіту дистанційного навчання. Особлива увага приділяється розробці навчально-методичних засобів дистанційного навчання з їх подальшою сертифікацією та підготовкою кадрів для реалізації проекту дистанційного навчання. Створена методична та технічна база дозволить перейти до організаційних заходів.

Розгорнуто тестовий сервер дистанційної освіти з програмною оболонкою "Moodle" (модульна Об'єктно - Орієнтована Навчальна Система) для дистанційного навчання, основне призначення якого - забезпечення роботи окремих дистанційних курсів відповідно до світових стандартів, а саме: створення дистанційного курсу та проходження його тими, хто навчається з повноцінним забезпеченням методичними матеріалами, календарним плануванням та пвдсумковим тестовим контролем засвоєних знань.

Напрямки діяльності лабораторії:

розробка технологій дистанційного навчання;
організація та здійснення навчального процесу за дистанційною формою;
розробка концепції дистанційного навчання в НУК;
дослідження попиту населення щодо дистанційного навчання;
розробка та апробація засобів навчально-методичного забезпечення дистанційної освіти в НУК;
програмна підтримка дистанційної форми навчання в університеті;
аналіз і розробка методик дистанційних технологій навчання;
розробка програмних мережевих засобів контролю знань;
розробка, створення та супроводження навчальних програм дистанційних курсів;
створення системи адміністрування і контролю знань, організація дистанційного тестування відповідно до міжнародних вимог та стандартів;
забезпечення надійного і безпечного функціонування дистанційних курсів та їх ефективного використання;
розробка, створення та супроводження сайту Лабораторії, забезпечення зручного доступу до нього користувачів дистанційних курсів;
дослідження в сфері створення, розвитку та функціонування дистанційної освіти;
розробка технологій виготовлення сучасних електронних засобів навчання;
проведення навчальних занять з використанням мультимедійних засобів;
використанням Інтернет ресурсів (електронні бібліотеки, відеотеки, Skype-зв'язок, електронна пошта);
розробка і виготовлення електронних навчальних видань, методичних рекомендацій із застосуванням мультимедійних засобів ;
підготовка навчально-допоміжного персоналу кафедр університету з технологій виготовлення електронних підручників;
розробка програмних мережевих засобів контролю знань;
проведення комп'ютерного тестування як у мережі університету, так і в мережі Інтернет;
підвищення кваліфікації навчально-допоміжного персоналу в питаннях впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес;
налагодження співробітництва із провідними закладами освіти, що використовують дистанційне навчання.

Останнім часом в Україні вжито ряд заходів для модернізації освіти у відповідності з вимогами "Болонського процесу", який передбачає інноваційні зміни технологій навчального процесу, зокрема застосування модульно-рейтингових, дистанційних систем навчання, зростання ролі самостійної роботи студентів, створення індивідуальних програм тощо. Основна мета діяльності лабораторії на 2010 рік - це впровадження основних елементів "комбінованого" і дистанційного навчання в НУК.