Електропостачання промислових та комунальних об'єктів

Фахівці загальнопромислового напрямку повинні володіти достатнім рівнем знань з сучасної електроенергетики. Тому дисципліна "Електропостачання промислових та комунальних об'єктів" передбачає опанування студентами засобами підвищення надійності електропостачання, знаннями по конструкції генераторів, трансформаторів, комутаційної апаратури, розрахунку струму короткого замикання, втрати напруги, вибору електродвигунів, кабелю, апаратури тощо.
Дисципліна "Електропостачання промислових та комунальних об'єктів" забезпечується курсом "Загальна електротехніка та електроніка".

Мета і завдання дисципліни
Мета вивчення дисципліни – вміння правильно проаналізувати роботу генератора, двигуна, комутаційних апаратів, електромережі тощо.
Завдання дисципліни – ознайомлення майбутнього фахівця з конструкцією, принципом дії, характеристиками і можливостями електричних машин, апаратів, електромережі, засобами економії та поліпшення якості електроенергії.

Після вивчення дисципліни студент повинен:
знати – призначення основних елементів електромережі -від генератора до приймача чи споживача;
уміти – оцінювати потужності, втрати напруги, вибирати кабель, апаратуру;
мати уяву – про нетрадиційні джерела електроенергії.