Електрична частина ТЕС і АЕС

Головними елементами електричної частини станції, які забезпечують видобуток та передачу електричної енергії від джерела до споживача, є генератори, трансформатори, комутаційна та захисна апаратура, кабелі та повітряні лінії електропередачи. Тому вивчення конструкції, принципу дії, взаємодії усіх цих елементів є невід'ємною частиною підготовки фахівця.
Дисципліна "Електрична частина ТЕС та АЕС" вивчається після дисципліни "Загальна електротехніка і електроніка".

Мета і завдання дисципліни
Мета вивчення дисципліни – знання конструкції та принципу дії головних елементів електричної частини ТЕС та АЕС.
Завдання дисципліни – ознайомлення майбутнього фахівця з особливостями роботи та характеристиками генераторів, трансформаторів, комутаційних апаратів, лінії передач.

Після вивчення дисципліни студент повинен:
знати – конструкцію та принцип дії перетворювачив електричної енергії, комутаційних апаратів;
уміти – аналізувати номінальні чи аварійні режими роботи головних елементів електричної частини ТЕС та АЕС;
мати уяву – про новітні засоби видобутку та передачи електричної енергії.