Економічна теорія

Економічна теорія

Розвиток сучасного суспільство характеризується, з одного боку, глобальними змінами економічного життя, а з іншого – інформатизацією всіх сфер життєдіяльності людини. У цих умовах особливе значення набуває поглиблене вивчання особливостей економічного розвитку суспільства.

Курс «Основи економічної теорії» є фундаментальною наукою, що дозволяє пізнати закони й закономірності функціонування підприємств і економіки в цілому в сучасних умовах, які характеризуються вичерпанням світових природних ресурсів і загостренням глобальної конкуренції на багатьох ринках товарів і послуг.

Метою вивчення курсу є комплексне вивчення поведінки економічних агентів у сучасній ринковій економіці, фундаментальне пізнання проблем ефективного й оптимального використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення стійкого економічного розвитку для найбільш повного задоволення потреб людей.

Завдання дисципліни :

науково обгрунтувати загальні основи економічного життя суспільства;

розкрити закономірності розвитку суспільного виробництва;

зрозуміти механізм дії економічних законів і механізм їх використання суспільством у процесі господарської діяльності;

визначити сутнісні риси функціонування основних соціально-економічних систем і напрямку їх еволюції;

зрозуміти роль економічної теорії в розробці шляхів створення соціально-орієнтованої ринкової економіки в умовах формування глобального інформаційного суспільства.


ПРОГРАМА КУРСУ

 

Тема 1. Економічна теорія: предмет, методи, функції.

Тема 2. Сутність, структура і типи економічних систем.

Тема 3. Форми організації суспільного виробництва. Гроші .

Тема 4. Капітал й наймана праця.

Тема 5. Ринок і його інфраструктура .

Тема 6. Основи саморегулювання ринкової економіки .

Тема 7. Економічна роль держави у ринковій економіці .

Тема 8. Основні риси і закономірності перехідної економіки та її особливості в Україні.

Тема 9. Підприємство.

Тема 10. Підприємництво, його форми та умови функціонування.

Тема 11. Витрати виробництва і прибуток.

Тема 12. Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі .

Тема 13. Домогосподарство.

Тема 14. Національна економіка Основні макроекономічні показники.

Тема 15. Грошовий обіг і кредитна система .

Тема 16. Фінансовий механізм і фіскальна політика.

Тема 17. Господарський механізм у системі регулювання суспільного виробництва.

Тема 18. Економічне зростання і макроекономічна нестабільність .

Тема 19. Світове господарство та його еволюція .

Тема 20. Світові валютно-кредитні відносини .

Тема 21. Глобальні світові тенденції та їх вплив на Україну.