Вступ до спеціальності

Отримання первинних знань з промислової та муніципальної теплоенергетики, конструкції та принципу дії електростанцій різних типів (теплових, атомних, гідро-, вітро-), котельних, компресорних та насосних станцій, систем водо-, газо-, тепло-, електропостачання, основ енергетичного аудиту та енергозбереження, а також структури університету, факультетів та кафедр, прав та обов'язків студентів, організації навчального процесу в університеті не можливі без засвоєння студентами-теплоенергетиками дисципліни "Вступ до спеціальності". Ця дисципліна є основою для засвоєння усіх наступних спеціальних дисциплін.

Дисципліна "Вступ до спеціальності" є першою спеціальною дисципліною.

Дисципліна "Вступ до спеціальності" відноситься до циклу дисциплін вільного вибору студентів і забезпечує засвоєння студентами спеціальних дисциплін: "Теплові двигуни", "Джерела теплопостачання промислових та комунальних об'єктів", "Системи розподілу енерго- та матеріальних носіїв та їх мережі", "ТЕС та АЕС і установки", "Вторинні енергоресурси та енергозбереження", "Комунальне господарство та енергетика населених місць", "Нетрадиційні джерела енергії", "Паливо та палива постачання", "Топки та котельні установки ТЕС і промислових підприємств, парогенератори АЕС", "Нагнітачі", "Енергетичні ядерні реактори", "Теплотехнічні процеси та установки".

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів загального уявлення про теплоенергетику та її складові частини, а також про структуру НУК, його традиції, організацію учбового процесу.

Завдання дисципліни – отримання студентами первинних знань з промислової і муніципальної теплоенергетики та енергетичного аудиту, а також отримання твердих знань про права та обов'язки студентів

Після вивчення дисципліни студент повинен:

знати – структуру НУК, його факультетів та кафедр, організацію учбового процесу, права та обов'язки студентів, структуру та складові частини теплоенергетики, принципові конструкції, основне обладнання та принцип дії електростанцій різних типів (теплових, атомних, гідро-, вітро-), котельних, компресорних та насосних станцій, систем водо-, газо-, тепло-, електропостачання

уміти – дати аналіз рівню та розвитку сучасних об'єктів теплоенергетики.

мати уявлення – про основи енергетичного аудиту та енергозбереження .