Автоматизовані гідропневмоприводи

“Проектування автоматизованих гідро-і пневмоприводів” є базовою дисципліною для спеціальності 8.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”. Вона дає студенту необхідний об`єм знань, для подальшого самостійного вирішення інженерних проблем механізації і автоматизації технологічних процесів пневматичними і гідравлічними засобами.

До найважливіших дисциплін, на яких базується вивчення данної дисципліни належать: фізика, вища математика, термодинаміка і теоретична механіка.

Мета вивчення дисципліни полягає в набутті знань з основних законів течії рідин і газів в трубах і каналах; з конструкції і принципу дії гідравлічних і пневматичних (об`ємних) машин і апаратів і з методами проектування приводів.

Завдання дисципліни – познайомити студента з методами розрахунку і проектування автоматизованих гідро-і пневмоприводів.

Після вивчення дисципліни студент повинен:

знати – фізичну суть процесів, що відбуваються в гідро-і пневмоприводах;

уміти – виконувати основні розрахунки, пов`язані з проектуванням автоматизованих гідро-і пневмоприводів; виконувати підбір необхідної стандартної гідро-і пневмоапаратури для таких приводів.

 

ПРОГРАМА КУРСУ

1. Вступ . Загальні відомості про гідропневмоприводи (об`ємні приводи) і їх застосування в суднобудуванні, морському транспорті та інших областях техніки. Єтапи проектування об ` ємних приводів.

2. Склад. Класіфікація, узагальнені параметри роботи і характеристики об ` ємних приводів. Позитивні якості і недоліки.

3. Передача механічної енергії рідиною і газом. Втрати енергівї в системах об ` ємних приводів і їх розрахунок.

4. Витратно-перепадні характеристики гідравлічних і пневматичних опорів (дроселів).

5. Об`ємні машини гідропневмоприводів. Класифікація. Конструктивні особливості і принцип дії насосів (компресорів) і гідро-та пневмодвигунів. Обертовопоступальної і обертової дії.

6. Основні конструктивні і робочі параметри роторно-поршневих об ` ємних машин. Характеристики роботи. Потужність і к.к.д.

7. Основні конструктивні і робочі параметри пластинчатих і шестеренних об ` ємних гідромашин. Гідродвигуни поступального і поворотного руху.

8. Допоміжна апаратура. Загальні відомості про регулюючу і направляючу гідро-і пневмоапаратуру, кондиціонери робочої рідини, гідроакумулятори і перетворювачі тиску. Приклади їх застосування.

9. Дросельне регулювання роботи об ` ємного гідропривода. Стабілізація, синхронізація і пропорційне регулювання потоків в гідроприводах.

10. Особливості регулювання роботи пневмопривода. Порівняння регулювальних характеристик. Машинний спосіб регулювання роботи гідроприводів.

11. Двохпозиційні об ` ємні приводи і способи їх автоматизації. Автоматичне переключення швидкостей при цикловій роботі привода. Приводи з шаговим переміщенням вихідної ланки.

12. Енергетичний розрахунок 2-х позиційного об ` ємного привода з цикловим управлінням. Вибір гідродвигуна.

13. Гідравлічний розрахунок 2-х позиційного об ` ємного привода. Вибір трубопроводів, апаратури і гідронасоса.

14. Гальмування об ` ємного привода і вибір гальмувальних пристроїв.

15. Насосні установки гідроприводів з цикловим програмним управлінням. Тепловий розрахунок об ` ємного привода. Вибір теплообмінника.

16. Динаміка об ` є много привода . Внутрішні перехідні процеси в приводі і їх математичний опис.

17. Лініаризація витратно-перепадних характеристик об ` є мних приводів.

18. Узагальнений математичний опис динаміки 2-х позиційного привода. Методика динамічного розрахунку об ` ємного привода з дросельним регулюванням.

19. Слідкуючі гідро-і пневмоприводи дросельного керування . Принцип дії і структура слідкуючих приводів. Приклади схем слідкуючих приводів з різними сигналами керування.

20. Дросельне регулювання швидкості виконавчих механізмів (двигунів).

21. Енергетичний розрахунок слідкуючих приводів дросельного керування.

22. Особливості конструкції і розрахунок параметрів дроселюючіх розподільників.

23. Математичний опис перехідних процесів в слідкуючих приводах.

24. Лінійна математична модель виконавчого механізма слідкуючого привода.

25. Слідкуючі приводи з механічним сигналом керування. Структурна схема лінійної математичної моделі виконавчого механізма. Передаточна функція.

26. Слідкуючі приводи з гідравлічним і пневматичним сигналами керування. Структурна схема. Передаточна функція.

27. Слідкуючий привод з електричним сигналом керування.