Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти

Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти (ННЦЗДО) НУК імені адмірала Макарова було створено в 2000 році. Його створення обумовлено стрімким розвитком сучасних інформаційних технологій на Миколаївщині. На поточний момент ННЦЗДО НУК представлена розгалуженою мережею представництв, зокрема:

- Київське представництво НУК;

- Токмацьке представництво НУК;

- Южноукраїнське представництво НУК;

- Іллічівське представництво НУК.

ННЦЗДО є учасником системи внутрішнього забезпечення якості університету на рівні навчального центру та виконує функції за такими напрямами діяльності:

- експертиза та вдосконалення навчальних планів за спеціальностями (спеціалізаціями);

- моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

- планування освітянських послуг ННЦЗДО.

В всесвітній мережі Інтерент, ННЦЗДО представлений освітнім порталом de.nuos.edu.ua, на якому розташовані учбові матеріали, а також інформаційним порталом cte.nuos.edu.ua, який дозволяє майбутнім слухачам доволі швидко і змістовно ознайомитися з учбовим матеріалами.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ:
м. Миколаїв, пр. Леніна, 3
Телефон: (0512) 47-97-47;
www.nuos.edu.ua